Rate this post

Odstoupení od smlouvy na dodávku plynu je díky novele energetického zákona, která vešla v platnosti již minulý rok, pro vás jako spotřebitele mnohem jednodušší a hlavně reálnější, než tomu bylo dříve. Abychom si uvedli konkrétní případ, jedná se o ty smlouvy, které byly uzavřeny bez současné přítomnosti dodavatele a spotřebitele. To v praxi znamená, že jste smlouvu uzavřeli například přes internet, telefon nebo přímo s podomním prodejcem.

Od takovéto smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů od jejího podpisu, některé společnosti mají tuto lhůtu dokonce prodlouženou až na 30 dní. Odstoupení stačí zaslat na adresu dodavatele písemně poštou, minimálně doporučeně, lepší však je s dodejkou. S tou totiž budete mít přehled o tom, že adresát zásilku obdržel. Pamatujte, že rozhodující pro odstoupení od smlouvy na dodávku plynu je v tomto případě datum odeslání zásilky.

Odstoupení od smlouvy na dodávku plynu lze i po zahájení dodávek

Zmíněná novela zákona navíc umožňuje od smlouvy odstoupit dokonce ještě patnáct dní po zahájení dodávek. Výpovědní doba poté začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Samozřejmě to neznamená, že by byl spotřebitel také osvobozen od plateb za dodávku plynu, která již proběhla. Smlouvu ale může v dané lhůtě ukončit bez sankcí, což je velký krok kupředu.

To však není vše, další možnost odstoupení od smlouvy na dodávku plynu máte jako spotřebitel také případě, že váš dodavatel změnil obchodní podmínky, nebo přistoupil ke zdražení. Jestliže vám dodavatel zvýší cenu za plyn a změnu vám neoznámí, máte právo odstoupit bez uvedení důvodu do tří měsíců od data jejího zvýšení. Pokud se změna týká smluvních podmínek, pak od data jejich změny. Pokud vám dodavatel tyto změny náležitě oznámí, což je jeho povinností do 30 dnů od účinnosti změny, v takovém případě máte právo od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den přede dnem její účinnosti.

Pokud máte smlouvu na dobu určitou, a možnost odstoupení od smlouvy na dodávku plynu jste tzv. propásli a dodavatel nemění své podmínky, ani nezvyšuje ceny a přesto chcete smlouvu ukončit, pak vám bohužel nezbývá, než počkat na uplynutí její doby. Pozor však, abyste toto datum nepropásli, většina smluv se totiž automaticky prodlužuje, pokud dodavateli smlouvu včas nevypovíte.

V kategorii:

Návody,

Naposledy upraveno: 6.4.2017