4/5 - (2 votes)

Topit plynem či vařit na plynovém sporáku nebo péct v plynové troubě je v dnešní době zcela běžné. Běžné by však měly být i periodické kontroly a revize plynu, bez nichž se plynové zařízení neobejdou. Mnoho lidí, konkrétně majitelé bytů, na tyto kontroly a revize ovšem zapomínají, a tak velmi často ohrožují nejen svou domácnost, ale také domácnosti všech obyvatelů daného panelového domu. Zapomenout může samozřejmě každý, ale toto je zrovna záležitost, na kterou by se mělo přece jen myslet. Navíc se nekoná tak často, proto poznámka do kalendáře je nyní na místě.

Kdy je nutné provádět revize plynu a co obnáší?

Každý rok je nutné zkontrolovat plyn jen z toho důvodu, abychom se ujistili, že je vše přesně tak, jak má být. Kontrolujeme to pro naše zdraví, a tak bychom si na to měli dbát. Jednou za tři roky je však nutné, aby váš plynoměr navštívil revizní technik, který udělá povinnou revizi. Při ní zkontroluje naprosto všechno – stav plynoměru, jestli je vše správně zajištěné a podobné záležitosti. Výsledkem pak bude revizní zpráva, jež se musí pokaždé uchovat. V ní je obsaženo, že je vše v pořádku – konkrétně třeba že je únik plynu zcela vylučitelný nebo že se nikde nevyskytuje oxid uhelnatý. Zkontrolovány vám budou také všechny spoje, armatury i ventily. Následný revizní protokol vám pak přiblíží, zda se nalezli či nenalezli nějaké závady a zda je plynové zařízení provozuschopné.

V kategorii:

Informace,

Naposledy upraveno: 12.11.2019