Rate this post

Zemní plyn nahromaděný v břidlicových formacích se v poslední době posunuje na přední místa mezi nejvíce využívanými zdroji paliv. Hlavním ohniskem zájmu jsou Spojené státy americké. Dá se těžit břidlicový plyn i na našem území? Jaké má výhody a nevýhody?

Břidlicový plyn těžba

Podpovrchová naleziště břidlicového plynu jsou poměrně snadno dostupná. Jedná se o bubliny uložené pod nepropustnou horninou. Pro získání břidlicového plynu se musí okolní prostředí rozrušit a vytvořit systém kanálů, ze kterých se břidlice získá. Používají se technologie šikmých vrtů a hydraulického štěpení. V zásadě jde tedy o komplikovanější metodu těžby. Odhady říkají, že břidlicový plyn obsahuje po celém světě velkou zásobu. Se stoupajícími cenami zemního plynu se plánují nové možnosti ohledně využití nalezišť břidlicového plynu. I u nás údajně leží značná ložiska břidlicového plynu.

Břidlicový plyn má své výhody

Břidlicový plyn má jisté ekonomické výhody, kdy vzrůstající produkce ve Spojených státech vyrovnává vysoké vývozní ceny zemního plynu z Ruska. Těžba u nás by údajně mohla snížit ceny energií, ale otázkou zůstává za jakou cenu a jestli se to skutečně vyplatí. Konkrétní průzkum ložisek se u nás zatím neuskutečnil a v blízké době není plánované zahájení těžby na našem území.

Břidlicový plyn a jeho nevýhody

Mezi nezpochybnitelnou nevýhodu břidlicového plynu patří ohromné ekologické nároky, které jsou příliš vysoké ve srovnání s výnosem. Objevují se studie ukazující, že předpokládaná nižší produkce skleníkových plynů může být chybná, a naopak využívání břidlicového plyny vede k ještě větším emisím. Kromě toho jsou zde velké ekologické nároky na samotné stanoviště těžby, které může mít řadu negativních efektů, ať už se jedná o kontaminaci vody, či poškozování krajiny.

V kategorii:

Zajímavosti,

Naposledy upraveno: 6.4.2017

Štítky: