Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel internetové stránky – Energu.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti Topone.cz consulting s.r.o. sídlem Jiráskova 283, 760 01, Zlín, IČO: 29382726 (dále jen „TOPONE“) zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 89217 upravují zásady zpracování a ochrany osobních údajů návštěvníků internetových stránek www.energu.cz (dále jen „internetové stránky“) jejich návštěvníků, registrovaných uživatelů nebo přispěvatelů v komentářích.

TOPONE působí při zpracování osobních údajů jako správce osobních údajů a to zejména při vedení a správě diskusních fór, komentářů a recenzí a proto určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Údaje poskytnuté návštěvníky při vyplňování komentáře, příspěvku do fóra nebo recenze produktu nebo služby. Tyto údaje zahrnují zejména Jméno a Příjmení, e-mail a IP adresu, které nejsou povinné, TOPONE tyto osobní údaje zpracovává jen tehdy, pokud jsou poskytnuty.

Poskytnutí vašich osobních údajů pro tento účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření jakékoliv smlouvy. Nemusíte tedy tyto osobní údaje TOPONE poskytnout.

Berte, prosím, na vědomí, že si TOPONE vyhrazuje právo smazat nebo upravit jakýkoliv komentář, recenzi nebo diskusní příspěvek, který odporuje slušným mravům, obsahuje jakýkoliv urážlivý nebo vulgární text, jakoukoliv diskriminaci a příspěvky s reklamními sděleními a odkazy a taky pověsti a soukromí fyzických a právnických osob.

Na vámi zadaný e-mail při vyplňování komentáře TOPONE nezasílá žádná obchodní sdělení, slouží pouze jako identifikace komentujícího/přispvěvatele.

Dále také zpracováváme údaje získané prostřednictvím cookies a to z důvodu lepšího cílení reklamních kampaní a vylepšování internetových stránek jako takových abychom mohli přizpůsobit internetové stránky vašim potřebám. Pokud jste ve svém internetovém prohlížeči povolili ukládání cookies na vašem počítači a souhlasíte s jejich používáním, získává TOPONE údaje o návštěvě internetových stránek, prohlížených podstránek internetové stránky nebo další aktivitě na internetových stránkách.

Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje. (zdravotní stav, vyznání, orientace a další)

Proč tyto osobní údaje zpracováváme

Nezasíláme obchodní sdělení na základě oprávněného zájmu TOPONE, protože nenabízíme žádný produkt, díky kterému by TOPONE a návštěvník uzavřeli kupní smlouvu.

Pokud jste uživatelem, TOPONE zasílá obchodní sdělení uživatelům, kteří TOPONE udělili pro tento účel souhlas. Pro tyto účely využívá TOPONE výhradně e-mailovou adresu. Pokud nám tento souhlas neudělíte, můžete bez obav používat naše internetové stránky, souhlas je zcela dobrovolný a můžete se kdykoliv jednoduše odhlásit na konci každého reklamního sdělení.

Pro lepší cílení reklamy využívá TOPONE údaje zvané cookies. Pro tyto účely využíváme údaje o návštěvě internetové stránky, podstránkách, které jste si prohlíželi a další aktivitě na našich internetových stránkách.

Cookies také používáme za účelem provozu affiliate programu, díky kterému můžeme provozovat tyto internetové stránky. V tomto případě cookies zaznamenají pokud jste 1 – 30 dní od kliknutí na reklamu na těchto internetových stránkách provedli akci (žádost o půjčku, žádost o nabídku povinného ručení a podobné).

Pro poskytovaní a zodpovídání vašich dotazů, připomínek a reklamací používáme výhradně váš e-mail, jméno a příjmení, případně další osobní údaje, které jsou pro příslušný účel nutné.

Jak se odvolat či zrušit zasílání obchodních sdělení

Uživatelé TOPONE mohou kdykoliv zrušit odesílání obchodních sdělení a to výhradně kliknutím na tlačítko „odhlásit se“.

Pokud chcete na svém internetovém prohlížeči zakázat cookies, můžete to provést v příslušném prohlížeči, upozorňujeme však, že naše internetové stránky nemusí vždy správně fungovat po tomto kroku.

Kdo má přístup k osobním údajům

Naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázání smlouvou o mlčenlivosti i po skončení spolupráce s TOPONE.

TOPONE jako správce osobních údajů dále pověřuje další zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který pro TOPONE zpracovává osobní údaje za účelem a způsobem, jakým určí TOPONE. Našim zpracovatelům předáváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro zajištění svých služeb pro TOPONE.

Zpracovatelé TOPONE:

Nástroje pro internetový marketing – Seznam.cz, a.s., Google LLC, Facebook, Inc

E-mailový marketing – The Rocket Science Group LLC

Affiliate program – Elephant Orchestra s.r.o.

Zákaznická podpora a emailová podpora – Google LLC

Serverové služby (hosting) – WEDOS Internet, a.s.

Analytické služby návštěvnosti – Google LLC

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

TOPONE zpracovává osobní údaje za účelem komentářů a recenzí uživatelů a návštěvníků. Tyto údaje zpracovává maximálně na dobu 5 let.

Obchodní sdělení, která jsou zasílána uživatelům po dobu trvání souhlasu s jejich zpracováním, maximálně však na dobu 5 let, kdy vás TOPONE požádá o udělení nového souhlasu s jejich zpracováním.

Cookies pro marketingové účely TOPONE zpracovává po celou dobu trvání souhlasu s jejich zpracováním. Maximální délka zpracování různých cookies se však může lišit. Případně do doby kdy je souhlas z vaší strany odvolán nebo je vznesena námitka.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na TOPONE obrátit a požadovat:

  • Informace ohledně osobních údajů, které o vás TOPONE zpracovává. Můžete se také informovat jaké osobní údaje o vás zpracovávají naši zpracovatelé, tedy firmy mi mo TOPONE
  • Můžete požadovat přístup k údajům, které jste poskytli TOPONE při objednávce nebo také registrace na našich internetových stránkách. TOPONE vám potvrdí jaké konkrétní osobní údaje a informace jsou o vás v TOPONE zpracovávány a tyto údaje vám také mohou být zpřístupněny pokud to budete požadovat.
  • Opravu a aktualizaci osobních údajů, které o vás TOPONE zpracovává.
  • Výmaz osobních údajů – právo být zapomenut – nebo jejich omezené zpracování.
  • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu u TOPONE k jinému subjektu. TOPONE v tomto případě předá vaše osobní údaje požadovanému subjektu.
  • Vysvětlení a odstranění závadného stavu. Pokud se domníváte, že TOPONE zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s ochranou osobních údajů.

Také můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V tomto případě TOPONE neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Také se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se stížností.

Jak jsou vaše údaje zabezpečeny

Dbáme na bezpečnost vašich osobních údajů. TOPONE nakládá s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy včetně nařízení o ochraně osobních údajů nazývaným GDPR.

  • používáme výhradně zabezpečené spojení (https: v adrese)
  • naši zaměstnanci a spolupracovníci nemají přístup k vašim osobním údajům pokud to není bezpodmínečně nutné
  • Všechny přístupy jsou zabezpečeny heslem

Pravidla jsou účinná od 25.5.2018