Kategorie: Energetické společnosti

Innogy zkušenosti, recenze a diskuze

Innogy zkušenosti, recenze a diskuze
3 (60%) 2

Společnost Innogy patří mezi největší energetické firmy v České republice. Zabývá se jak dodávkami zemního plynu, tak i jeho distribucí a skladování v podzemních zásobárnách. Mimo jiné se také podílí na výrobě tepla a elektrické energie. Obchodní firmou celého Innogy je Innogy Energie zajišťující jednak prodej zemního plynu i elektřiny a jednak pronájem LED žárovek a kouřových detektorů. Innogy Energie poskytuje mimo jiné i pojištění.

ČM ENERGETIKA a.s. zkušenosti, recenze a diskuze

ČM ENERGETIKA a.s. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

1. března roku 2013 vstoupila na tuzemský energetický trh společnost ČM ENERGETIKA a.s. s poměrně pestrou nabídkou. Jedná se o čistě českou společnost dodávající jak elektřinu, tak i plyn domácnostem i velkým odběratelům typu větších soukromých podniků.

ČEZ Prodej, s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze

ČEZ Prodej, s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze
3 (60%) 2

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. je nedílnou součástí velkého koncernu ČEZ a.s., a to podle § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. pojednávajícím o obchodních korporacích. Energetický gigant ČEZ je největší energetickou skupinou, které působí v České republice také v oblastech střední a jihovýchodní Evropy. Jedná se o výrobce elektřiny, nicméně v portfoliu jeho služeb jsou i dodávky plynu a tepla.

České Energetické Centrum a.s. zkušenosti, recenze a diskuze

České Energetické Centrum a.s. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

Společnost České Energetické Centrum a.s. se řadí mezi stabilní dodavatele plynu a elektřiny v České republice. V roce 2013 se vlastníkem Českého Energetického Centra a.s. stala známá energetická společnost Bohemia Energy. Mezi alternativními dodavateli se tak zmiňovaná firma stala jedničkou.

Česká energie, a.s. zkušenosti, recenze a diskuze

Česká energie, a.s. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

Společnost Česká energie, a.s. patří mezi tuzemské dodavatele zemního plynu, kterému byla Energetickým regulačním úřadem v roce 2016 pozastavena činnost. ERÚ tak reagoval na situaci, která v této společnosti nastala. Zákazníci se rozhodně ale nemuseli a nemusejí bát toho, že by neměli od koho odebírat zemní plyn.

eYello CZ, k. s. zkušenosti, recenze a diskuze

eYello CZ, k. s. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

Yello Energy se řadí mezi zkušené dodavatele elektřiny i plynu. Vstoupila n trhu již v roce 2012, nicméně navazuje na koncepci známého německého dodavatele Yello Strom, který se proslavil především svým nástupem v roce 1999, kdy naprosto zjednodušil všechny dosud zaběhlé přístupy stávajících energetických společností. Postupem času se tak tato firma na německém trhu dokonale prosadila.

X Energie, s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze

X Energie, s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

X Energie, s.r.o. dodává svým zákazníkům jak elektřinu, tak i plyn již od roku 2011. Mezi zákazníky patří domácnosti i malé a velké firmy. Mimo jiné využívají jejích služeb i bytová družstva a obce napříč celou Českou republikou.

VEMEX Energie a. s. zkušenosti, recenze a diskuze

VEMEX Energie a. s. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

VEMEX Energie a. s. se řadí mezi známé poskytovatele zemního plynu i elektřiny v České republice. Disponuje samozřejmě licencí na obchod jak se zemním plynem, tak i s elektřinou. Spolehnout se u ní můžete na férové jednání. Důkazem budiž i její jednání, kdy se zcela dobrovolně přihlásila k přesnému dodržování pravidel, jež stanovuje Etický kodex obchodníka v odvětvích energetiky.

Stabil Energy s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze

Stabil Energy s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

Stabil Energy s.r.o. je společností, která již více než 5 let dodává elektřinu a plyn na Českém trhu pro koncové odběratele. Stabil Energy s.r.o. se vyznačuje speciálním individuálním přístupem ke svým zákazníkům, což potvrzuje i fakt, že se v minulosti stala jednou z 5 nejrychleji se rozvíjejících společností svého druhu v České republice.

ST Energy s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze

ST Energy s.r.o. zkušenosti, recenze a diskuze
5 (100%) 1

ST Energy s.r.o. představuje rychle se rozvíjející firmu, která je jakousi alternativou velkým dodavatelům elektřiny a plynu. Prosadila se na trhu v České republice a má již několikaletou tradici. Konkrétně působí v oboru od roku 2009. Dodává plyn jak pro firmy, tak i pro domácnosti. ST Energy s.r.o. ale mimo jiné dokáže nabídnout i další výhodné služby.